Vilkår og betingelser

Disse Vilkår og Betingelser gælder for brugen af tjenesten, som er beskrevet nedenfor. Vi råder dig til at læse disse Vilkår og Betingelser omhyggeligt, så du er opmærksom på dine rettigheder og forpligtigelser, når du gør brug af ydelser fra Sitly.

Artikel 1 Definitioner

1.1 I disse Vilkår og Betingelser bruges følgende udtryk med stort forbogstav, både i ental og i flertal. Disse udtryk har følgende betydning:

Sitly: 2Care4Kids Group BV, arbejder også under navnet Sitly, med den registrerede adresse (1016 DV) Amsterdam, Keizersgracht 229, og er registreret hos Kamer van Koophandel ("Handelskammeret ") under registreringsnummer 56028458, momsnummer: NL851948844B01

Indhold: alle oplysninger der gøres tilgængelige af Brugere via hjemmesiden, herunder, men ikke begrænset til, Brugernes profiler.

Databank: data indsamlet af Sitly herunder profiler og andet Indhold.

Tjenesten: Tjenesten der tilbydes af Sitly til Brugeren, som beskrevet i artikel 3.

Bruger: person, der har oprettet en profil, og som gør brug af tjenesten. Dette omfatter både forældre og dagplejere/babysittere.

Servicebetingelser: disse Servicebetingelser.

Log ind oplysninger: Brugerens brugernavn og adgangskode, som han/hun bruger til at få adgang til profilen og gøre brug af tjenesten.

Intellektuelle rettigheder: alle rettigheder til intellektuel ejendom og tilhørende rettigheder, såsom ophavsret, varemærkerettigheder, databaserettigheder, handelsnavnsrettigheder og beslægtede rettigheder samt rettigheder til knowhow og ydelser på lige fod med disse rettigheder (lignende ydelser, ydelser der kan sammenlignes med en patenteret opfindelse).

Part: en part (Bruger og/eller Sitly) til disse vilkår og betingelser.

Beskyttelse af personlige oplysninger: Sitlys fortrolighedserklæring, tilgængelig på hjemmesiden.

Profil: en beskrivelse skrevet af Brugeren og placeret på hjemmesiden af Brugeren med en beskrivelse af ham/hende, herunder fornavn, køn, fødselsdato, placering, og eventuelt foto.

Hjemmeside: Sitly hjemmesiden, tilgængelig via www.Sitly, og alle undersider.

Artikel 2 Generelt

2.1 Sitly forbeholder sig retten til enhver tid at ændre og/eller tilføje til disse vilkår og betingelser. De mest aktuelle vilkår kan findes på Hjemmesiden, eller vil blive bragt til din opmærksomhed, når du gør brug af tjenesten. Skulle du fortsætte med at bruge tjenesten, efter en ændring/tilføjelse til disse Vilkår og betingelser, accepterer du uigenkaldeligt de reviderede og/ eller udvidede vilkår og betingelser. Hvis du ikke accepterer de reviderede og/eller udvidede vilkår og betingelser, er den eneste mulighed, at stoppe med at bruge Tjenesten og slette din profil.

Artikel 3 Beskrivelse af tjenesten 

3.1 Tjenesten giver dig mulighed for at oprette en profil, som kan ses af andre brugere og besøgende af hjemmesiden. Formålet med tjenesten er, via hjemmesiden, at samle privatpersoner, der søger midlertidig børnepasning fra en anden privatperson eller en professionel person, samt privatpersoner eller professionelle personer, der er villige til at tilbyde børnepasning til private. Brugerne kan på grundlag af denne Profil danne en opfattelse af om andre Brugeres egenskaber og kvaliteter.

3.2 Tjenesten tilbyder forældre får adgang til databasen, som består af babysittere og dagplejere, der mod betaling kan kontaktes via Hjemmesiden, med det formål at organisere børnepasning sammen. På Hjemmesiden kan der fastsættes yderligere betingelser, hvorunder Brugeren kan gøre brug af tjenesten. Disse betingelser vedrører, sammen med andre forhold, den måde, hvorpå profiler kan oprettes og placeres.

Artikel 4 Adgang til Tjenesten og tilgængelighed

4.1 Du skal oprette en profil på den måde det er beskrevet på Hjemmesiden for at kunne gøre brug af tjenesten. Det er udtrykkeligt ikke tiladt at oprette en profil med navnet på en anden person. Under registreringen skal du angive log ind oplysninger som du bruger til at få adgang til din profil.

4.2 Du er personligt ansvarlig for at sikre at dine logindoplysninger forbliver hemmelige. Det er ikke tilladt at give dine logind oplysninger til tredjepart. Du er ansvarlig for al brug af tjenesten via dine loginoplysninger. Sitly antager at du er den person der gør brug af dine login oplysninger. Hvis du ved, eller har grund til at tro, at dine loginoplysninger er i hænderne på uvedkommende skal du informere Sitly straks, trods din egen forpligtelse til at foretage dig passende foranstaltninger, såsom at ændre dine loginoplysninger. Sitly er ikke ansvarlig for tab eller skade der skyldes en af Tredjeparts uautoriseret adgang til eller brug af Hjemmesiden og/eller tjenesten.

4.4 Sitly er på ingen måde ansvarlig for eller forpligtet af dine tab eller skader, der er et resultatet af (midlertidig) utilgængelighed eller manglende adgang til hjemmesiden og/eller tjenesten.

4.5 Sitly giver ingen garantier, forpligtelser, eller godtgørelse i forbindelse med hjemmesidens og tjenestens kvalitet, sikkerhed, legitimitet, integritet, eller rigtighed, medmindre andet er angivet i disse vilkår og betingelser.

4.6 Du er selv ansvarlig for køb og/eller korrekt fungerende udstyr og pålidelige telekommunikations faciliteter (herunder internetforbindelse) der er nødvendige for brug af tjenesten.

Artikel 5 Brug af Tjenesten

5.1 Sitly har ikke kendskab til og/eller involvering i Indholdet. Sitly er ikke en mæglingstjeneste. Formålet med tjenesten er udelukkende at samle udbud og efterspørgsel blandt babysittere og dagplejere. Sitly overvåger ikke kvaliteten eller andre Bruger-kendetegn. Sitly accepterer derfor intet ansvar for produktets kvalitet eller Brugernes egenskaber og er ikke ansvarlig for tab eller skade forårsaget af placerede reklamer eller udvalgte kandidater.

5.2 Du er forpligtet til at foretage et valg selv, at indlede drøftelser med kandidater, og for at lave (finansielle) aftaler på grundlag af dine egne ønsker og kriterier. Udvælgelsen af og beslutningen om at overlade pasningen af dit barn/børn til en Bruger, eller til at udføre børnepasningsarbejde for en forælder, ligger helt hos dig. Sitly har eftertrykkeligt ingen indragelse i kontakt mellem Brugere, som bruger tjenesten eller med eventuelle aftaler og/eller aftaler, der følges denne kontakt. Skulle du være utilfreds eller ønsker at klage over en Bruger, kan du rapportere dette via en email til info@sitly.dk.

5.3 Du er selv fuldstœndigt ansvarlig for alle handlinger, som du udfører med hjælp af hjemmesiden og/eller tjenesten.

5.4 Brugere og Besøgende må ikke:

a. gøre brug af andre værktøjer, end dem der er godkendt af Sitly, til at søge på hjemmesiden eller databasen, til at gøre brug af datamining, robotter, eller andre former for indsamling af data eller til at bruge enhver software og/eller hardware værktøjer og/eller løsninger (efter egen initiativ eller der bliver stillet til rådighed af andre) for at få adgang til oplysninger, der stilles til rådighed via Databank eller spider, skrabe, søg, eller på anden utilbørlig måde gøre brug af og/eller se Databasen.

b. indsamle oplysninger om andre Brugere via tjenesten til andre formål end dem, der er nævnt i disse Servicebetingelser, uden udtrykkelig forudgående skriftlig tilladelse fra Sitly.

c. kopiere, offentliggøre, videresælge, anvende til kommercielle formål eller på anden måde stille Indhold opnået via tjenesten til rådighed for tredjepart.

d. engagere tredjepart til at udføre enhver af de foranstaltninger, der er nævnt i denne artikel.

e. gøre unødvendig eller overdreven brug af Sitlys beskedsystem. Overdreven brug inkluderer at sende markant flere beskeder end gennemsnittet og derved spamme andre Sitly-brugere. Af denne grund har Sitly en fair use-politik, som begrænser antallet af beskeder, du kan sende inden for en bestemt tidsramme. 

Artikel 6 Indhold

6.1 Du anerkender og accepterer at profilen og/eller andet indhold, som er til rådighed via tjenesten kan bruges af andre brugere. Du anerkender, at Sitly ingen indflydelse har på andre brugeres og/eller tredjeparters overholdelse af disse vilkår og betingelser.

6.2 Det er forbudt at placere indhold:

a. der er diskriminerende med hensyn til udseende, race, religion, køn, kultur, herkomst eller på anden måde kan fortolkes som skadelig eller upassende, som tolket af Sitly.

b. der provokerer vold mod og/eller chikane af en anden eller andre, eller som fører til eller er et resultat af udnyttelse eller misbrug af andre eller som udgør ulovlig aktivitet, eller som fremmer ulovlige aktiviteter.

c. der efter Sitlys mening er i modsœtning til god opførsel eller god smag eller er af en voldelig karakter.

d. hvor personlige oplysninger om mindreårige anmodes, hvor de personlige oplysninger om andre er stillet til rådighed, eller hvor personlige kontaktinformationer er inkluderet.

e. som indeholder virus, trojans horse, virusorme, bots eller andre programmer, der kan forårsage skade på et automatiseret system, eller som kan føre til et sådant system bliver ubrugeligt eller utilgængeligt, eller som kan slette eller yde ejerskab af et sådant system, eller som har til formål at omgå hjemmesidens tekniske sikkerhedsforanstaltninger og/eller Sitly edb-systemer.

f. der er baseret på usandheder og/eller er vildledende, eller som består i at påtage sig en falsk identitet og/eller forkert antyde at brugeren er tilsluttet Sitly.

g. der involverer kædebreve, junk mail eller spamming, hvorved adgangskoder eller andre detaljer som kan spores til enkeltpersoner der opfordres det til kommercielle eller ulovlige formål.

h. der krænker Sitlys og/eller tredjeparters rettigheder, ikke begrænset til intellektuelle ejendomsrettigheder eller rettigheder med hensyn til beskyttelsen af privatlivets fred.

i. der er i modsœtning med disse servicebetingelser, fortrolighedserklæringen eller mod nogen anden gældende lov og/eller regulering, som på anden måde er ulovligt, eller som kan skade interesser eller Sitlys gode navn.

6.3 Sitly forbeholder sig rette til at forkorte, ændre eller afvise indhold eller at fjerne indhold fra hjemmesiden som Sitly synes at være nødvendigt, uden at du på nogen måde kan blive berettiget til erstatning og/eller kan stille Sitly til ansvar.

6.4 Hvis du er af den opfattelse, at ethvert indhold krænker dine rettigheder eller en anden brugers rettigheder eller en tredjepart, skal du straks rapportere dette til Sitly på den måde, som beskrevet i artikel 12.

Artikel 7 Betaling

7.1 Afhængigt af det valgte abonnement, kan du gøre brug af tjenesten enten gratis eller mod betaling. Prisen som du betaler for brugen af tjenesten afhænger af det abonnement du vælger. Abonnementerne og tilhørende priser er tilgængelige på hjemmesiden. Klik her for at få en oversigt over abonnementerne og prisener. Abonnementomkostningerne af abonnementer købt gennem iPhone-appen er højere, da en del af den månedlige transaktionsomkostning bliver videreført til brugeren. Du kan annullere et abonnement købt igennem iPhone-app'en i din iTunes-konto. Priserne er inklusive moms og andre afgifter pålagt af myndighederne, medmindre andet er angivet.

7.2 Sitly forbeholder sig retten til at ændre priserne med en varsel på mindst tre måneder. Er du ikke enig med ændringen i prisen, har du ret til at holde op med at bruge tjenesten, og slette din profil på den dato, hvor ændringen af prisen træder i kraft, eller vælge et gratis abonnement med samme profil.

7.3 Betaling sker på den måde, der er beskrevet på hjemmesiden. I tilfælde af, at betaling ikke sker i rettidigt, forbeholder Sitly sig retten til straks at opsige aftalen eller til at blokere eller begrænse adgangen til tjenesten, indtil det tidspunkt hvor du har overholdt dine (betalings) forpligtelser, herunder eventuelle omkostninger og renter.

7.4 Klager i forbindelse med fakturaer og/eller tjenesten påvirker ikke din forpligtelse til at betale.

Artikel 8 Intellektuelle Ejendomsrettigheder 

8.1 Intellektuelle rettigheder der gœlder for tjenesten, herunder hjemmesiden og databasen, samt eventuelle tekster, touch-and-feel, skabeloner af profiler, video, lyd- og fotomateriale der stilles til rådighed via hjemmesiden, med undtagelse af indholdet, forbliver  Sitlys og/eller dets licensgiveres ejendom.

8.2 Under de betingelser, der er beskrevet i disse servicebetingelser,  giver Sitly dig begrænsede, personlige, genkaldelige, ikke-eksklusive, ikke sub-licenserbare adgang til adgang til og brug af tjenesten, herunder databasen, indholdet, og hjemmesiden til de formål, der er skitseret i disse vilkår og betingelser.

8.3 Du bevarer i princippet de intellektuelle rettigheder til dit indhold. Du anerkender og accepterer, at din tilrådighedsstillelse/ uploading af indhold automatisk giver Sitly royalty-fri, verdensomspændende, uigenkaldelig, sub-licensbar ret til at offentliggøre dette Indhold og at duplikere indhold og til at lagre Indholdet i databasen, i det omfang, de er nødvendige for at tilvejebringe tjenesten.

8.4 Du giver udtrykkeligt afkald på alle personlige rettigheder der er nævnt i artikel 25 i den Danmarkske Auteurswet ("Forfatternes Lov"), herunder retten til at blive navngivet og retten til at modsætte sig ændringer, så vidt det er tilladt i henhold til denne lov.

8.5 Du bekræfter over for Sitly at du ejer alle rettigheder til indholdet, og at du er fuldt bemyndiget til at udstede licensen til Sitly, efter hensigten i denne artikel.

8.6 Det er udtrykkeligt forbudt at downloade, kopiere, ændre, foretage reverse engineering, eller at offentliggøre alle oplysninger, der er tilgængelige via tjenesten eller hjemmesiden, eller at anvende sådanne oplysninger til andre formål end dem der er nævnt i disse servicebetingelser, medmindre Sitly eller de berørte rettighedshaverne accepterer dette eller medmindre den Danmarkske ret udtrykkeligt tillader en sådan brug.

Artikel 9 Fortrolighed

9.1 Når du opretter din profil og under din brug af tjenesten, stiller du dine (personlige) oplysninger til rådighed for Sitly. Disse (personlige) oplysninger bliver behandlet i overensstemmelse med Sitly fortrolighedserklæring og i overensstemmelse med gældende love og regler.

Artikel 10 Garantier og godtgørelser

10.1 Du er forpligtet over for Sitly, og friholder Sitly imod eventuelle skader og omkostninger påført eller afholdt af Sitly som følge af (i) en kulpøs mangel af dig i at opfylde vilkårene og betingelserene, (ii) eventuelle handlinger udført af dig i forbindelse med din brug af tjenesten, eller (iii) enhver ulovlig handling. Eventuelle omkostninger eller tab, som Sitly pådrages i forbindelse med disse påstande, skal betales af dig.

10.2 Du bekræfter overfor Sitly at alle oplysninger du angiver, mens du opretter din profil eller placerer indholdet er fyldestgørende, aktuelle og præcise. Du anerkender at rigtigheden, opdatering, og fuldstændigheden af det indhold, der stilles til rådighed er af stor betydning for tjenestens optimale funktion.

10.3 Du bekræfter over for Sitly at du har tilladelse til at gøre brug af tjenesten, og at du vil handle i henhold til disse vilkår og betingelser. Du fraskriver mod Sitly krav fra tredjepart baseret på påstanden om at din brug af tjenesten, herunder men ikke begrænset til placeringen af indhold, er ulovlig.

Artikel 11 Forpligtelser

11.1 Sitly påtager sig intet ansvar for skader som opstår som følge af levering af tjenesten eller som følge af ulovlige handlinger eller på anden måde, så vidt det er tilladt i henhold til ufravigelig lovgivning.

11.2 Hvis Sitly er ansvarlig over for dig for skader, der på en eller anden måde er opstået, så er denne forpligtelse i alle tilfælde begrænset pr forekomst (hvorved en tilsluttet række begivenheder betragtes som en begivenhed) til beløbene (herunder moms) betalt af dig til Sitly i løbet det indeværende kalenderår for tjenesten, som Sitly har ansvaret for.

11.3 Sitly er på ingen måde ansvarlig for driftstab, herunder rent økonomisk tab, tab af omsætning eller fortjeneste, tab af data eller immaterielle skader forbundet med eller som opstår som et resultat af tjenesten.

11.4 De i denne artikel nœvnte begrænsninger finder ikke anvendelse i tilfælde af at Sitly og/eller dens ledelse bevidst har opført sig hensynsløst.

11.5 Din eventuelle ret til erstatning forudsætter, at du hurtigst muligt rapporterer den pågældende skade skriftligt efter forekomst til Sitly. Ethvert krav på erstatning mod Sitly bortfalder 12 måneder efter modtagelsen af kravet.

Artikel 12 Indberetning af ulovlige oplysninger

12.1 Sitly er ikke ansvarlig for eventuelle skader der opstår i forbindelse med (ulovlig) brug af hjemmesiden. Sitly er kun forpligtiget af de nedenstående betingelser, og efter at have modtaget en anmeldelse til at fjerne alle umiskendeligt ulovlige materialer eller til at stoppet for eventuelle umiskendeligt ulovlige aktiviteter.

12.2 Sitly har etableret en procedure, hvorved tilstedeværelsen eller tilgængeligheden af mistanke om ulovligt materiale kan anmeldes til Sitly. Dette kan ske via en email til info@sitly.dk eller ved at klikke på knappen "Anmeld bruger", som er på profilsider og modtagne emails.

12.3 Sitly forbeholder sig retten til at nægte at blokere materiale eller at standse aktiviteter, såfremt Sitly har en legitim grund til at tvivle på rigtigheden af anmeldelsen eller rigtigheden af de indsendte beviser der følger med anmeldelsen, eller hvis en interessevurdering kræver dette. I dette tilfælde kan Sitly anmode om en juridisk dom fra en autoriseret domstol i Holland, som skal indikere, at materialet eller pågældende aktivitet er ulovligt.

12.4 Sitly kan på ingen som helst måde være forpligtet til at være part i en tvist mellem den ansvarlige for anmeldelsen og tredjepart.

12.5 Den person der indsender anmeldelsen fritager Sitly fra alle krav fra tredjepart i forbindelse med blokering eller fjernelse af materiale eller standse aktiviteterne. Erstatningen gælder for alle omkostninger og tab som Sitly har haft i forbindelse med en sådan påstand, herunder, men Sitly er begrænset til dækning af udgifter af juridisk bistand.

Artikel 13 Varighed og opsigelse

13.1 Hvis du gør brug af et gratis abonnement, har du når som helst ret til at ophøre med at gøre brug af tjenesten og slette din profil.

13.2 Hvis du gør brug af et betalt abonnement er tjenesten tilgængelig for en periode valgt af dig. Hvis du har valgt at tegne en abonnement for en bestemt periode, kan dette ikke annulleres inden udløbet af denne periode, og Sitly er ikke forpligtet til at tilbagebetale eventuelle beløb betalt på forhånd for brug af tjenesten, hvis du holder op med at bruge tjenesten eller slette din profil. Hvis du har valgt at bruge tjenesten for en ubegrænset periode, eller hvis tjenesten har været implicit forlænget i slutningen af den aftalte periode, kan tjenesten til enhver tid opsiges med en annulleringsperiode på en (1) måned . I det sidste tilfælde skal ethvert beløb, der betales af dig, returneres i forhold til den forløbne periode.

13.3 Sitly understreger at man ikke kan gøre brug af  afkoelingstermijn ("fortrydelsesfrist"), som angivet i artikel 7:46d del 1 BW (Hollandsk civilretslig kode). Tjenesten udføres nemlig direkte med din anerkendelse, som tilsigtet i artikel 7: 46i del 5 under 1 BW.

13.4 I tilfælde af ophœvelsen af aftalen , så vil ingen annullering finde sted andet end det, som Sitly allerede har leveret og/eller gennemført og eventuelle betalingsforpligtelser. Beløb faktureret af Sitly før ophœvelsen i forbindelse med det, som Sitly har leveret eller har udført korrekt, skal betales i henhold til det, der er angivet i den foregående sætning, og skal betales med det samme på tidspunktet ophœvelsen.

13.5 Ved ophør af aftalen, uanset årsagen, vil din ret til brug af tjenesten og din adgang til tjenesten stoppe. Sitly vil slette din profil ved ophør af aftalen, uanset årsagen. Sitly forbeholder sig retten til at bruge alt indhold som anført i artikel 8. Dog vil Sitly, efter anmodning fra dig, fjerne eller anonymisere alt indhold. Sitly er ikke forpligtet til at levere til dig og/eller at konvertere indhold efter afslutningen af aftalen.

Artikel 14 Diverse

14.1 nederlansk lov finder anvendelse i disse vilkår og betingelser og til brugen af tjenesten og hjemmesiden. Anvendelse af Wienerkonventionen (CISG) er udtrykkeligt udelukket.

14.2 Enhver tvist, der opstår mellem dig og Sitly, skal forelægges den autoriserede dommer i arrondissement ("distrikt") i Amsterdam, medmindre ufravigelig lov kræver, at tvisten forelægges en anden dommer.

14.3 Sitly kan overdrage rettigheder og forpligtelser, der opstår fra disse vilkår og betingelser, til andre, og vil informere dig om dette, før det finder sted. Hvis du ikke finder denne overførsel af rettigheder og forpligtelser acceptabel, så kan du ophøre med at bruge tjenesten og slette din profil.

14.4 Såfremt en del af disse servicebetingelser er eller bliver ugyldig, så er du og Sitly forpligtet af det, som tilbagestår. Sitly erstatter den ugyldige del med betingelser der er gyldige, og for hvilke juridiske konsekvenser, med hensyn til indholdet og hensigten med disse Vilkår og Betingelser, skal så vidt stemme overens med den ugyldige del.

Fortrolighedserklæring

Sitly tager dit privatliv meget alvorligt, og vil behandle og bruge oplysninger om dig på en sikker måde. For at sikre dit privatliv, vil Sitly altid handle i overensstemmelse med Generelle databeskyttelsesregulering. Denne side indeholder Sitly’s Fortrolighedserklæring. Vi anbefaler dig til omhyggeligt at gennemlæse denne Fortrolighedserklæring. Ord der i denne Fortrolighedserklæring starter med et stort bogstav er defineret i Servicebetingelserne.

1. Hvad er Sitly?

Sitly er en online service, der, via Hjemmesiden, har til formål at samle privatpersoner, der ønsker at organisere midlertidig børnepasning af deres barn/børn af andre privatpersoner eller professionelle personer med privatpersoner eller professionelle personer, der er parat til at tilbyde børnepasning til private. Brugere kan danne, på grundlag af profiler, en mening om de andre brugeres egenskaber og kvaliteter.

Sitly er en del af Besloten vennootschap ("Begrænset Selskab") 2Care4Kids Group BV, og arbejder også under navnet Sitly.es, med den registrerede adresse (1016 DV) Amsterdam, Keizersgracht 229, og er registreret hos handelskammeret i Amsterdam under registreringsnummer 56028458, momsnummer: NL851948844B01. Den måde, hvorpå dine personlige oplysninger opbevares og anvendes, er registreret hos "Bestyrelsen for beskyttelse af personlige oplysninger" under registreringsnummeret m1517431.

2. Nøgleord

Konto refererer til en række ressourcer og rettigheder inden for et givet computersystem, der er tildelt dig som bruger med det formål at få adgang til og/eller bruge platformen.

Kontrollør refererer til en entitet (i dette tilfælde Sitly), som bestemmer formålet og midlerne i behandlingen af personlige data.

Datasubjekt refererer til enhver person, hvis personlige data indsamles, gemmes eller behandles.

GDPR refererer til Europa-Parlamentets og Rådets forordning 2016/679 af 27. april 2016 vedrørende beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandlingen af personlige data og den frie udveksling af disse data samt ophævelse af Direktivet 95/46/EC.

Personlige data refererer til alle data nævnt i sektionen Profil.

Behandling refererer til indsamlingen, registreringen, organiseringen, struktureringen, opbevaringen, tilpasningen eller ændringen, hentningen, konsultationen, brugen, offentliggørelsen ved transmission, formidlingen eller anden tilgængeliggørelse, tilknytningen eller kombinationen, restriktionen, slettelsen eller ødelæggelsen af personlige data.

Behandler refererer til enhver entitet (i dette tilfælde Sitly), som behandler personlige data på vegne af kontrolløren.

Bruger refererer til en person med funktion som forældre eller babysitter, som har adgang til og bruger platformen via brugerens konto.

Brugerindhold refererer til al indhold og information, der slås op, uploades, offentliggøres, linkes til, udsendes, registreres, fremvises eller på anden måde gøres tilgængelig på platformen og/eller transmitteres af én bruger til andre brugere, herunder tekstbeskeder, chat, videoer, fotografier og lignende, uanset om det er offentligt eller privat transmitteret.

3. Datakontrollør

Sitly er den ansvarlige kontrollør for behandlingen af personlige data. Hvad angår alle spørgsmål vedrørende beskyttelsen af personlige data, kan du kontakte os ved hjælp af vores kontaktformular på vores hjemmeside.

Sitly har ikke en databeskyttelsesrådgiver.

4. Hvilke oplysninger indsamles og behandles af Sitly?


Profil

For at komme i kontakt med andre brugere, skal du først oprette en personlig profil. Når du opretter en profil, vil du blive bedt om at indtaste visse oplysninger om dig selv. Du er ikke forpligtet til at indtaste alle oplysningerne.

Følgende oplysninger er obligatoriske for alle brugere:

 • Fornavn og efternavn
 • Gyldig e-mailadresse og adgangskode
 • Postnummer og husnummer
 • Personlig beskrivelse

Eventuelt suppleret med:

 • Mobiltelefonnummer
 • Antal år med børnepasningserfaring
 • Erfaringer med alderskategorier af børn
 • Referencer
 • Maksimalt antal børn, for hvem du er parat til at passe på én gang
 • Arbejde/studie
 • Ryger: ja/nej
 • Sprogevner
 • Relevant kvalifikation

For forældre er følgende oplysninger også obligatoriske:

 • Børnepasningspræferencer
 • Antal børn
 • Køn på børn
 • Børnenes fødselsdag
 • Gravid: ja/nej

Du kan til enhver tid ændre de angivne oplysninger.

Du kan også tilføje andre oplysninger til din profil, såsom et foto eller et link til din hjemmeside.

Din profil er som udgangspunkt offentlig, hvilket betyder, at den kan ses af alle. Du kan også oprette en profil, så den kun er synlige for Brugere, der også har en Profil. Du kan til ethvert tidspunkt ændre denne indstilling.

Indhold

Sitly gemmer og behandler al indhold, som du gør tilgængeligt via Sitly. Hvis du offentliggør indhold, f.eks. din profil, kan andre brugere anvende eller reagere på det.

Hvis du sletter din profil, gør Sitly din profil utilgængelig med det samme. Ved slettelse vil dine data blive gemt i en periode på maks. seks (6) måneder. Sitly vil fjerne eller anonymisere indholdet, hvis du anmoder om det.

Automatisk genererede oplysninger

For at sikre en effektiv drift af Sitly (for eksempel for at sikre, at siderne vises korrekt, og for at sikre Tjenestens sikkerhed), kræver Sitly visse oplysninger. Derfor vil Sitly indsamle automatisk genererede oplysninger om din surfing-adfærd, mens du bruger Sitly. Denne information består af din IP-adresse (nummeret på din computer på internettet, hvilket gør det muligt at genkende din computer), type af browser (edb-program, der muliggør visning af hjemmesider), computersystem som du bruger, og de sider du besøger på webstedet.

Det vil altid foregå anonymt, såfremt Sitly anvender disse oplysninger.

5. Til hvilket formål gør Sitly brug af oplysninger om mig?


Formål

Sitly bruger oplysninger om dig til følgende formål:

 • For at gøre brug af Tjenesten mulig.
 • For at kunne sende dig oplysninger om Sitly egne tjenester, og til at reagere på spørgsmål og/eller klager, som du måtte have.
 • For at kunne sende dig oplysninger om produkter og tjenester fra Sitly’s partnere, hvis du har givet tilladelse til dette.
 • For at generere anonyme statistiske data.
 • For at sikre Tjenesten, og til at ændre og forbedre Tjenesten.
 • For at behandle betalinger.
 • For at give oplysninger om dig til tredjemand, hvis du har givet tilladelse til dette, eller hvis det er påkrævet ved lov eller forordning.

Sitly vil holde dig informeret om udviklingen af ​​Tjenesten. Hvis der for eksempel en ny udvidelse til Tjenesten, eller hvis en opdatering skal finde sted, så vil Sitly informere dig om dette. Sitly kan også holde dig orienteret om nuværende eller fremtidige særlige tilbud.

Såfremt du ikke ønsker at modtage e-mails fra Sitly, kan du afmelde dig via dine profilindstillinger. Et link, der giver dig mulighed for at afmelde dig er ligeledes inkluderet i alle e-mails sendt til dig af Sitly.

Sitly bruger automatisk genererede data til statistiske formål, og ligeledes til beskyttelse og forbedring af Sitly. Disse data kan gives til tredjepart, forudsat at de er helt anonyme og dermed ikke personligt kan spores tilbage til dig (ingen personlige oplysninger).

Brug af tredjeparter

Sitly kan give dine oplysninger videre til tredjeparter, forudsat at du udtrykkeligt har givet dit samtykke til det i tilfælde af en bestemt tredjepart, f.eks. ved betalingsprocesser. Det kan også ske, hvis disse oplysninger ikke kan spores tilbage til dig personligt (såsom automatisk genereret information, som ikke inkluderer din IP-adresse).

Endelig kan Sitly give dine oplysninger til tredjeparter, hvis vi er forpligtet til at gøre det ifølge loven eller regulering, hvis det kræves i forbindelse med en retssag, eller hvis vi mener, det er nødvendigt for at beskytte Sitly’s rettigheder.

Sitly vil ikke give dine oplysninger til tredjeparter med henblik på direkte markedsføringsmæssige formål (f.eks. for at sende specielle tilbud) uden dit udtrykkelige samtykke.

Sitly kan anvende en gengivelse af din konto til jobportaler for at markedsføre brugen af Sitly. De angivne oplysninger vil blive anonymiseret.

Hjemmesiden kan indeholde links, som kan sende dig fra Sitly’s hjemmeside til en anden, hvis du klikker på dem. Sitly har ingen indflydelse på de tjenester og/eller hjemmesider, der linkes til fra Sitly’s hjemmeside. Det er derfor muligt, at der gælder en anden fortrolighedspolitik for pågældende tjenester og/eller hjemmesider. Sitly’s fortrolighedspolitik gælder kun for (personlige) oplysninger, som indsamles af tjenesten. Sitly påtager intet ansvar for (funktionen af og/eller indholdet af) tredjeparts tjenester og/eller hjemmesider.

6. Retsgrundlag for behandling

Behandlingen af dine personlige data er baseret på følgende retsgrundlag:

Samtykke
Sitly behandler personlige data baseret på samtykke fra vores datasubjekter til et eller flere specifikke formål (paragraf 6, stk. 1, litra a GDPR).

Aftaleforhold
Vi behandler personlige data, der frivilligt meddeles os i forbindelse med den aftalemæssige behandling af f.eks. nødvendige betalinger (paragraf 6, stk. 1, litra b GDPR).

Legitime interesser
Vi behandler personlige data angivet af datasubjektet, da det er nødvendigt med henblik på de legitime interesser, som Sitly følger (paragraf 6, stk. 1, litra f GDPR).

Hvis du ønsker yderligere information vedrørende ovenstående, kan du kontakte os via vores kontaktformular på vores hjemmeside.

7. Hvordan beskytter Sitly dine personlige oplysninger?

Sitly bruger passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger til at beskytte dine (personlige) oplysninger mod tab og mod enhver form for ulovlig behandling. Blandt andet sikrer Sitly, at alle personlige oplysninger bliver sikkert opbevaret. Sitly anvender professionelle cloud-udbydere til opbevaring af data.

8. Datasubjekters rettigheder

Du kan altid anmode om, se, og om nødvendigt ændre dine (personlige) oplysninger i din profil. Hvis du gerne vil vide, hvilke oplysninger Sitly har gemt om dig, eller hvis du ønsker at ændre oplysninger, der ikke fremgår af din profil, kan du kontakte os via vores kontaktformular på Sitly’s hjemmeside.

Du har ret til at afvise behandling af personlige data om dig på baggrund af din specifikke situation, når behandlingen af disse data er baseret på vores legitime interesser.

Du kan få en behandlingsrestriktion af Sitly i tilfælde af, at nøjagtigheden af de personlige data anfægtes, hvis behandlingen er ulovlig, hvis Sitly ikke længere har brug for de personlige data med henblik på behandlingen, men de personlige data kræves af dig med henblik på etablering, udførelse eller forsvar af juridiske krav, og endelig hvis du protesterer mod behandlingen (som nævnt i ovenstående afsnit).

Du har ret til at modtage de personlige data vedrørende dig i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, og du har ret til at sende disse data til en anden kontrollør.

Du har ret til at anmode om slettelse af dine personlige data uden unødig forsinkelse, hvis dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, de blev indsamlet eller på anden måde behandlet, hvis du tilbagetrækker dit samtykke, hvorpå vores behandling er baseret, hvis du har gjort indsigelse mod vores behandling af dine data og der ikke er noget altovervejende juridisk grundlag for behandlingen, hvis dine data er blevet behandlet ulovligt, hvis de personlige data skal slettes vedrørende overholdelse af juridisk forpligtelse ifølge fagforeningslovgivingen, som Sitly er underlagt.

Hvis du gerne vil anmode om nogen af disse rettigheder, kan du kontakte os via vores kontaktformular på Sitly’s hjemmeside.

9. Overføring av data til land utenfor EU

Af tekniske eller driftsmæssige årsager, kan det være nødvendigt at overføre dine oplysninger til (servere af) selskaber og/eller tjenesteydere allieret med Sitly i USA eller andre lande uden for Europa. Sitly sikrer, at personlige oplysninger kun sendes til lande, hvor den Europæiske Kommission har bestemt, at pågældende land tilbyder et passende sikkerhedsniveau vedrørende personlige oplysninger, uanset om det er baseret på § 45 GDPR eller EU standard kontraktklausuler og/eller EU-USA Privacy Shield (beskyttelse af personlige oplysninger).

10. Kan mindreårige anvende Sitly?

Du skal være mindst seksten (16) år for at bruge Sitly. Du kan ikke oprette dig på Sitly, hvis du er under seksten (16).

11. Kan denne fortrolighedserklæring ændres?

Denne fortrolighedserklæring kan ændres. Sådanne ændringer vil blive annonceret på hjemmesiden og/eller i en besked til dig.

12. Har du spørgsmål?

Skulle du have spørgsmål til denne fortrolighedserklæring, kan du sende en e-mail til  info@sitly.dk.